Χαμάκος - Ηλειακός Γύρος - Εγκαταστάσεις
Ο χώρος μας

Σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

Η εταιρεία ΧΑΜΑΚΟΣ – ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ έχει ένα ιδιόκτητο, τυπικό εργοστάσιο παραγωγής κοτόπουλου και κρέατος που βρίσκεται κοντά στο χωριό Πράσινο στον Πύργο, Ηλείας. Η μελέτη της εγκατάστασης διεξήχθη αυστηρά σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων. Σε κάθε στάδιο παραγωγής, από τη στιγμή που παραλαμβάνουμε τα προϊόντα, ακολουθούμε τις αυστηρότερες προδιαγραφές ποιότητας και υγιεινής που απαιτούνται από HACCP για την εξάλειψη της πιθανότητας κινδύνων για την υγεία των καταναλωτών. Η εγκατάσταση αποτελείται από μεγάλη ποσότητα ψυκτικών θαλάμων που μας επιτρέπουν να αποθηκεύουμε το κρέας σε ξεχωριστούς θαλάμους ανάλογα με τον τύπο τους. Επίσης, ψύχονται όλοι οι χώροι όπου γίνεται η επεξεργασία του κρέατος προκειμένου να επιτευχθεί η ασφάλεια του τελικού προϊόντος. Στην εγκατάσταση υπάρχουν εξειδικευμένα μηχανήματα που διευκολύνουν την παραγωγή μεγάλης ποικιλίας προϊόντων σε σύντομο χρονικό διάστημα διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.